Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szklany Dom Sp. z o.o. Rossosz 2 21-010 Łęczna,

2) Z powołanym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem iod@szklanydom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda osoby

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz agencje reklamowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

0

Koszyk

    Produkt Cena Ilość Suma
Opróżnij koszyk

Twój koszyk jest pusty!